اخبار:
اخبار:

rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

مدير عامل شركت نفت مناطق مركزي از منطقه عملياتي دهلران بازديد كرد.

karimi-raisi-mantaghe

به گزارش روابط عمومی شركت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس كريمي مدیر عامل شركت نفت مناطق مركزي ايران با همراهي مهندس رئيسي مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز غرب و جمعي از  مديران و روساي ستادي و عملياتي شركت از منطقه عملياتي دهلران بازديد كردند.

مهندس كريمي در ابتدای ورود به منطقه از بخش های مختلف منطقه شامل پروژه نمك زدايي دهلران، سايت، كمپ قديم و كمپ جديد بازدید به عمل آورد و به بررسي مشکلات واحد هاي مختلف اين منطقه عملياتي و كاركنان پرداختند.

بعد از بازديد از بخش هاي مختلف ، جلسه بررسي نهايي پروژه راه اندازي نمك زدايي دهلران با حضور مديران و روساي ستاد كرمانشاه و منطقه عملياتي دهلران و با رياست مهندس كريمي آغاز شد.

مدیر عامل نفت مناطق مركزي هدف از اين سفر را بررسي نهايي پيشرفت پروژ ه ي راه اندازي نمك زدايي دهلران عنوان كرد و گفت: اين سفر و بازديد يك روزه به منظور بررسي نهايي و آشنايي بيشتر با ديدگاههاي مهندسان واحد هاي مختلف در اين منطقه، بحث و بررسي در مورد چالش ها و راهكارهاي نهايي عملياتي شدن اين پروژه ، برنامه ريزي به منظور راه اندازي هر چه سريعتر آن و ارتباط بهتر و موثر تر با كاركنان و روساي منطقه انجام گرفته است.

وي در اين جلسه بر ديدار با كاركنان واحد هاي مختلف مناطق عملياتي تاكيد كرد و از تلاش كاركنان شركت در مناطق عملياتي و رفع مشكلات آنان و ارتباط مستقيم مسئولين و متوليان همه واحد هاي ستادي با كاركنان خدوم و زحمت كش در مناطق عملياتي قدرداني كرد.

شايان ذكر است وي پيشتر با تاكيد بر تلاش در جهت حل مسائل و مشكلات همه كاركنان شركت نفت، خصوصا در مناطق عملياتي به ارتقا جايگاه شركت بهره برداري نفت و گاز غرب در سطح شركت نفت مناطق مركزي و حتي شركت ملي نفت پرداخت و گفت: موفقيت هاي اخير شركت مديون همت و تلاش مهندسان شركت در مناطق عملياتي است.

مهندس كريمي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: با توجه به دور بودن منطقه عملياتي دهلران( نظير اكثر مناطق عملياتي غرب) از نقاط شهري و خشكي و بياباني بودن اين منطقه ايجاب مي كند كه امكانات رفاهي، تفريحي و ورزشي بيشتري در اين منطقه براي همكاران ايجاد شود و با اين كار علاوه بر ايجاد شور و نشاط در همكاران كيفيت كاري آنها نيز بيشتر شود.

در ادامه اين جلسه مديران و روساي واحد هاي مختلف شركت هم به بيان مسائل و چالش هاي نهايي راه اندازي اين پروژه پرداختند و راهكارهاي مناسب و اقدامات انجام شده در اين راستا را تشريح كردند.

شايان ذكر است: مهندس كريمي بعد از بازديد از دهلران، منطقه را به مقصد اهواز ترك كرد.  

اخبار مرتبط و گالری تصویری مرکز بهره برداری سرکان ماله کوه